Welkom bij Focus Advocaten!

Focus Advocaten biedt juridische hulp. Aan particulieren en ondernemers.

Waarop ligt onze focus? Op het geven van juridische hulp op het gebied van arbeid en inkomen. Aan werkgevers, werknemers en mensen met een (recht op) uitkering of voorziening.

Wij staan u bijvoorbeeld met raad en daad bij in geval van een (dreigend) arbeidsconflict, ontslag, loonvordering, problemen rondom ziekte/re-integratie, het maken of beoordelen van een arbeidsovereenkomst, een boete van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie genoemd), een te lage uitkering van uw particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en vragen over problemen bij uitkeringen of voorzieningen (zoals een bijstandsuitkering, WW-, ZW- of WIA-uitkering, WMO, pgb, loonsancties). De meeste advocaten van ons kantoor zijn lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht (zie www.ssz-advocaten.nl ).

Daarnaast bieden wij juridische hulp op het gebied van huurrecht (huurachterstand, ontruiming, onderhoudsgebreken) en algemeen civiel recht (bijvoorbeeld onterechte incasso’s, niet-nakoming van afspraken etc.). Tot slot bieden wij u juridische hulp indien u als verdachte of slachtoffer met politie en/of justitie te maken krijgt.

Wij vinden het belangrijk dat onze juridische hulp voor u betaalbaar is. Daarom is uw eerste gesprek met ons gratis en zijn de kosten van onze vervolgwerkzaamheden ook lager dan bij veel andere advocatenkantoren. Bent u een particuliere klant en wilt u meer weten over de kosten? Klik dan hier. Bent u (een vertegenwoordiger van) een ondernemer en wilt u meer weten over de kosten? Klik dan hier.