Ondernemers

Waarmee kunnen wij u helpen?

 • Ik heb problemen met mijn werknemer. Hoe kan ik dit oplossen?
  • Mijn werknemer functioneert niet, hoe kunnen wij uit elkaar?
  • Mijn werknemer is ziek. Wat moet ik nu doen?
  • Mijn werkneemster is ziek in verband met haar zwangerschap. Hoe zorg ik ervoor dat de overheid haar salaris betaalt?
  • Mijn ex-werknemer overtreedt het concurrentiebeding. Kan ik dit een halt toeroepen?
 • Ik heb problemen met een instantie. Hoe kan ik dit oplossen?
  • UWV legt mij een loonsanctie op. Kan ik daartegen protesteren?
  • De Inspectie SZW legt mij een boete op. Hoe maak ik bezwaar?
 • Ik heb problemen met een huurder. Wat kan ik daaraan doen?
  • Hoe krijg ik de huurachterstand geïnd?
  • Mijn huurder heeft een hennepkwekerij. Wat nu?
 • Ik heb overige juridische problemen. Wat kan ik daartegen doen?
  • Ik wil een beroep doen op een koopoptie in de huurovereenkomst. Hoe pak ik dit aan?
  • Ik heb iets verkocht, maar de koper betaalt niet. Hoe incasseer ik dit geld?

De kosten

Eerste gesprek gratis
Uw eerste gesprek met ons is gratis. Dus kom liever te vroeg dan te laat. Met een preventief advies, kunnen wij vaak voorkomen dat uw probleem groter wordt. Bovendien staat het u vrij om daarna geen gebruik te maken van verdergaande juridische hulp.

Advocaatkosten ná het eerste gratis gesprek
Besluit u ná ons eerste gratis gesprek dat u onze juridische hulp nodig heeft? Dan brengen wij voor onze vervolgwerkzaamheden advocaatkosten in rekening. De hoogte van die kosten, verschilt per klant:

 • U heeft een rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u graag een second opinion van ons? Of schakelt uw rechtsbijstandverzekeraar een (netwerk)advocatenkantoor in om een procedure voor u te doen, maar wilt u liever ons inschakelen als uw voorkeursadvocaat? Meestal betaalt uw rechtsbijstandsverzekeraar dan de kosten van onze hulp. Wij zoeken dit gratis voor u uit in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.
 • U heeft geen rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Wij brengen ons uurtarief in rekening. Ons uurtarief is €190,- exclusief BTW. Veel advocatenkantoren brengen daarnaast ook nog 6 á 7% kantoorkosten in rekening, hetgeen neerkomt op €10,- á €15,- extra per uur. Wij doen dat niet. Wij vinden namelijk dat goede juridische hulp voor u betaalbaar moet blijven.
  • Wilt u een forse korting van 10-15% op ons uurtarief? Sluit dan een ondernemersabonnement bij ons af. Voor meer informatie over het ondernemersabonnement klik op het pijltje.
   • Ondernemersabonnement:
    De re-integratie van uw zieke werknemer, een verstoorde arbeidsverhouding, de ontbinding van een arbeidscontract, geschillen met uw huurder of verhuurder, incassoproblemen etc. Als ondernemer kunt u regelmatig deze problemen tegenkomen. Daarbij is het van belang dat u tijdig juridisch advies inwint. Dit kan escalatie van het probleem voorkomen en vaak ook vroegtijdig tot een oplossing leiden. Helaas wordt in de praktijk een advocaat vaak pas in een heel laat stadium ingeschakeld. De reden hiervoor is vaak de hoge kosten van een advocaat. Deze drempel willen wij, voor u als ondernemer, graag verlagen. Wij bieden u daarom een abonnement op onze dienstverlening aan. U krijgt dan voor een vaste prijs van €350,- exclusief BTW per jaar:

    • onbeperkt kort juridisch advies per telefoon of e-mail
    • bij meer omvangrijke juridische werkzaamheden op onze rechtsgebieden, een forse korting (10-15%) op ons uurtarief van €190,- exclusief BTW. U betaalt slechts €171,- exclusief BTW en als startende ondernemer slechts €161,50 exclusief BTW.
    • Als u meer informatie wil ontvangen over het ondernemersabonnement, maak dan gerust een afspraak voor een eerste gratis gesprek bij ons op kantoor of op uw bedrijf. Dan informeren wij u vrijblijvend over de voorwaarden van het ondernemersabonnement.
  • Voor sommige zaken rekenen wij een vaste prijs. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. Wilt u weten of voor uw zaak een vaste prijs afspraak mogelijk is? Die vraag beantwoorden wij graag in u uw eerste gratis gesprek met ons.

Overige kosten?
Naast de advocaatkosten voor onze vervolgwerkzaamheden, kunt u te maken krijgen met overige kosten. De hoogte van die kosten, verschilt per klant:

 • U heeft een rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u ons via uw rechtsbijstandverzekeraar ingeschakeld? Meestal betaalt uw rechtsbijstandsverzekeraar dan ook alle overige kosten. Wij zoeken dit gratis voor u uit in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekeraar. Bij overige kosten kunt u denken aan vastrecht (voorheen griffierecht genoemd), deurwaarderskosten en – als u de zaak verliest – de advocaatkosten en overige kosten van de tegenpartij.
 • U heeft geen rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Dan verschillen de overige kosten per soort procedure. Procederen tegen een overheidsinstantie kost meestal geen geld. Als u procedeert tegen een andere partij zijn daaraan wel kosten verbonden, bijvoorbeeld vastrecht (voorheen griffierecht genoemd), deurwaarderskosten, kosten voor het opvragen van een uittreksel uit een overheidsregister. Als u een procedure tegen een overheidsinstantie verliest, hoeft u meestal niet de proceskosten van de overheid te betalen. Als u een procedure tegen een andere tegenpartij verliest, kan de rechter bepalen dat u een deel van de kosten van deze tegenpartij moet betalen (advocaatkosten, vastrecht etc.). Soms kan het voor het resultaat van uw zaak goed zijn als wij een onafhankelijk adviseur/expert inschakelen. Als u daarmee instemt, brengt dit kosten met zich mee.

Betaling van de kosten door de tegenpartij?
Is het mogelijk om de tegenpartij de advocaatkosten en overige kosten te laten betalen?

 • U heeft een rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u ons via uw rechtsbijstandverzekeraar ingeschakeld? Wij doen ons best om de tegenpartij zoveel mogelijk van de advocaatkosten en overige kosten te laten betalen. Indien dit lukt, gaat dit geld meestal wel rechtstreeks naar uw rechtsbijstandsverzekeraar. U kunt dit nalezen in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.
 • U heeft geen rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Wij doen ons best om de tegenpartij zoveel mogelijk van uw advocaatkosten en overige kosten te laten betalen. Dit kan bijvoorbeeld door het winnen van een procedure, want dan kan de rechter bepalen dat de tegenpartij een deel van uw advocaatkosten en overige kosten moet betalen.