Particulieren

Waarmee kunnen wij u helpen?

 • Ik ben werknemer en ik heb een probleem. Wat moet ik nu doen?
  • Ik heb het gevoel dat mijn werkgever van mij “af” wil. Wat moet ik nu doen?
  • Mijn werkgever “bouwt een dossier tegen mij op”. Wat nu?
  • Mijn werkgever heeft mij een concept-vaststellingsovereenkomst gegeven. Kan ik die ondertekenen? En krijg ik dan wel een WW-uitkering?
  • Ik ben ontslagen. Wat nu? Krijg ik de kantonrechtersformule of een gouden handdruk?
  • Ik krijg al een tijd te weinig loon. Kan ik dit vorderen van mijn werkgever?
  • Mijn werkgever gaat failliet. Wat moet ik nu doen?
  • Ik heb een ander probleem met mijn werkgever of een collega. Kan ik juridische stappen nemen?
 • Ik vind dat ik recht heb op een (hogere) uitkering of voorziening, maar ik krijg die niet. Wat moet ik nu doen?
  • UWV geeft mij geen WAJONG of WIA-uitkering. Hoe kan ik daartegen protesteren?
  • UWV weigert om mij een WW-uitkering te geven. Wat moet ik nu doen?
  • UWV zegt dat ik geen Ziektewet-uitkering krijg, maar ik ben ziek. Kan ik bezwaar maken?
  • De gemeente doet moeilijk over mijn bijstandsuitkering. Wat kan ik doen?
  • Ik heb een ander probleem met een overheidsinstantie. Kan ik juridische stappen nemen?
 • Ik heb problemen met mijn huisbaas. Wat nu?
  • Mijn huisbaas wil dat ik mijn woning verlaat. Kan ik dat voorkomen?
  • Mijn huurwoning heeft onderhoudsgebreken. Wat nu?
  • Ik heb een ander probleem met mijn huisbaas. Kan ik juridische stappen nemen?
 • Ik heb overige juridische problemen. Wat kan ik daartegen doen?
  • Ik heb iets gekocht, maar het product functioneert niet naar behoren. Wat kan ik nu doen?
  • Ik heb iets verkocht, maar de koper betaalt niet. Welke stappen kan ik nemen?

De kosten

Eerste gesprek gratis
Uw eerste gesprek met ons is gratis. Dus kom liever te vroeg dan te laat. Met een preventief advies, kunnen wij vaak voorkomen dat uw probleem groter wordt. Bovendien staat het u vrij om daarna geen gebruik te maken van verdergaande juridische hulp.

Advocaatkosten ná het eerste gratis gesprek
Besluit u ná ons eerste gratis gesprek dat u onze juridische hulp nodig heeft? Dan brengen wij voor onze vervolgwerkzaamheden advocaatkosten in rekening. De hoogte van die kosten, verschilt per klant:

 • U heeft een rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u graag een second opinion van ons? Of schakelt uw rechtsbijstandverzekeraar een (netwerk)advocatenkantoor in om een procedure voor u te doen, maar wilt u liever ons inschakelen als uw voorkeursadvocaat? Meestal betaalt uw rechtsbijstandverzekeraar dan de kosten van onze hulp. Wij zoeken dit gratis voor u uit in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.
 • U heeft geen rechtsbijstandverzekering, een laag inkomen en geen of weinig vermogen:
  • Heeft u geen rechtsbijstandverzekering, een laag inkomen en geen of weinig vermogen? Dan betaalt u zelf een eigen bijdrage aan ons en de overheid betaalt de rest. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org
 • U heeft geen rechtsbijstandverzekering en een hoger inkomen en/of vermogen:
  • Heeft u geen rechtsbijstandverzekering en een hoger inkomen en/of vermogen? Wij brengen ons uurtarief in rekening. Ons uurtarief is €190,- exclusief 21% BTW (= €229,90 inclusief 21% BTW).
  • Veel advocatenkantoren brengen daarnaast ook nog 6 á 7% kantoorkosten in rekening, hetgeen neerkomt op €10,- á €15,- extra per uur. Wij doen dat niet. Wij vinden namelijk dat goede juridische hulp voor u betaalbaar moet blijven.
  • Voor sommige zaken rekenen wij een vaste prijs. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent. Wilt u weten of voor uw zaak een vaste prijsafspraak mogelijk is? Die vraag beantwoorden wij graag in uw eerste gratis gesprek met ons.
  • Bij een laag inkomen en geen tot weinig vermogen betaalt u zelf een eigen bijdrage aan ons en de overheid betaalt ons de rest. Wilt u weten wat de Raad voor Rechtsbijstand onder een “laag” inkomen en “geen tot weinig” vermogen verstaat? Kijk dan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Overige kosten?
Naast de advocaatkosten voor onze vervolgwerkzaamheden, kunt u te maken krijgen met overige kosten. De hoogte van die kosten, verschilt  per klant:

 • U heeft een rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u ons via uw rechtsbijstandverzekeraar ingeschakeld? Meestal betaalt uw rechtsbijstandsverzekeraar dan ook alle overige kosten. Wij zoeken dit gratis voor u uit in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekeraar. Bij overige kosten kunt u denken aan vastrecht (voorheen griffierecht genoemd), deurwaarderskosten en – als u de zaak verliest – de advocaatkosten en overige kosten van de tegenpartij.
 • U heeft geen rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Dan verschillen de overige kosten per soort procedure. Procederen tegen een overheidsinstantie kost meestal geen geld. Als u procedeert tegen een andere partij zijn daaraan wel kosten verbonden, bijvoorbeeld vastrecht (voorheen griffierecht genoemd), deurwaarderskosten, kosten voor het opvragen van een uittreksel uit een overheidsregister. Als u een procedure tegen een overheidsinstantie verliest, hoeft u meestal niet de proceskosten van de overheid te betalen. Als u een procedure tegen een andere tegenpartij verliest, kan de rechter bepalen dat u een deel van de kosten van deze tegenpartij moet betalen (advocaatkosten, vastrecht etc.). Soms kan het voor het resultaat van uw zaak goed zijn als wij medische informatie bij uw behandelaar(s) opvragen en/of een onafhankelijk (medisch) adviseur/expert inschakelen. Als u daarmee instemt, brengt dit kosten met zich mee.

Betaling van de kosten door de tegenpartij?
Is het mogelijk om de tegenpartij de advocaatkosten en overige kosten te laten betalen?

 • U heeft een rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u ons via uw rechtsbijstandverzekeraar ingeschakeld? Wij doen ons best om de tegenpartij zoveel mogelijk van de advocaatkosten en overige kosten te laten betalen. Indien dit lukt, gaat dit geld meestal wel rechtstreeks naar uw rechtsbijstandsverzekeraar. U kunt dit nalezen in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.
 • U heeft geen rechtsbijstandverzekering:
  • Heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Wij doen ons best om de tegenpartij zoveel mogelijk van uw advocaatkosten en overige kosten te laten betalen. Dit kan bijvoorbeeld door hierover met uw werkgever een afspraak te maken bij een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Een andere mogelijkheid is het winnen van een procedure. Want dan kan de rechter bepalen dat de tegenpartij een deel van uw advocaatkosten en overige kosten moet betalen.