Privacybeleid

Focus Advocaten respecteert en beschermt de persoonsgegevens van haar cliënten.

Als advocatenkantoor hebben we allerlei gegevens van onze cliënten nodig voor het uitvoeren van de opdracht, waarbij we de belangen van cliënt behartigen.
We verwerken niet meer gegevens dan nodig.

Met de gegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
We doen niet aan profilering.

In ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Voor meer informatie, klik hier voor ons privacybeleid