Rechtsbijstandsverzekering?

Wist u dat u als klant van een rechtsbijstandsverzekeraar (Achmea, Interpolis, DAS, ARAG, SRK etc.) recht heeft op vrije advocaatkeuze? Het Europese Hof van Justitie heeft reeds op 7 november 2013 geoordeeld dat verzekerden het recht hebben om zelf een advocaat te kiezen als een zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof dit recht op vrije advocaatkeuze nog verder uitgebreid en geoordeeld dat deze keuzevrijheid ook geldt in bezwaarprocedures. Indien u op het punt staat om een juridische procedure te starten, bent u dus niet verplicht gebruik te maken van de eigen juristen of advocaten van de rechtsbijstandsverzekeraar. U mag op kosten van uw verzekeraar zelf een advocaat kiezen.

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand? Wilt u bezwaar maken tegen een besluit van het UWV of de gemeente? Bent u het niet eens met een vordering of incasso? Wil uw verhuurder de huurovereenkomst ontbinden? Heeft uw werkgever ontslag voor u aangevraagd of bent u als ondernemer verwikkeld geraakt in een procedure? Indien u juridische bijstand nodig heeft in een procedure kunt u dus gebruik maken van uw recht op vrije advocaatkeuze. Neem gerust contact met ons op om uw situatie te bespreken. Wij kunnen hierover contact opnemen met uw verzekeraar.